Фрушка гора

СВЕТА ФРУШКА ГОРА

Фрушка гора у својим недрима скрива 35 православних манастира, од којих је сачувано 17, док су два манастира настала у скорије време. По историјским подацима већина манастира је настала у периоду од 15. до 18. века. Ови манастири се налазе на подручју од 50 км дужине и 10 км ширине, изузев манастира Фенек који се сврстава у фрушкогорске манастире. У близини манастира обично се налазе извор и манастирско насеље – прњавор.

Настављајући култ старе Немањићке државе, фрушкогорске манастире подизала је деспотска породица Бранковића. Ова група сакралних објеката некада је представљала стуб духовног и политичког живота Срба, а данас репрезентује верске, историјске и културне објекте од велике вредности и значаја.